Skip to content Skip to footer

Ostrzeżenie o ryzyku

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiążę się z ryzykiem utraty kapitału. Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeśli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym oraz doradcą prawnym i podatkowym. Szczególnie ostrożnie należy postępować przy instrumentach finansowych z depozytem zabezpieczających np. kontraktach na różnicę kursową CFD. W przypadku korzystania z dźwigni finansowej straty inwestora mogą przekroczyć depozyt początkowy. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty twoich pieniędzy.

Klubgieldowy.pl nie gwarantuje, że użytkownicy działając na podstawie informacji prezentowanych lub omawianych w którymkolwiek z artykułów osiągną zysk. Materiały przedstawione na klubgieldowy.pl nie mogą być używane jako sugestie co do zawierania transakcji na jakichkolwiek instrumentach finansowych. Za wszelkie decyzje dotyczące działania w oparciu o ww. informacje odpowiada wyłącznie użytkownik.

Klubgieldowy.pl nie jest doradcą inwestycyjnym i nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Zasady quizu:

  • Quiz ma 20 pytań.
  • Gdy pytanie ma tylko 1 poprawną odpowiedź, za udzielenie prawidłowej odpowiedzi przyznawanych jest 100 punktów.
  • Gdy pytanie ma więcej niż 1 poprawną odpowiedź, za udzielenie każdej prawidłowej odpowiedzi przyznawanych jest 100 punktów podzielone przez liczbę prawidłowych odpowiedzi.
  • Po zakończeniu quizu zobaczysz liczbę zdobytych punktów oraz poprawne odpowiedzi wraz z uzasadnieniem.

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Motywator Finansowy Klub Giełdowy © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Motywator Finansowy Klub Giełdowy © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.